Trädfällning Sollentuna

Vi fäller träd säkert och effektivt

Trädfällning

SÄKER TRÄDFÄLLNING

Att fälla träd kan vara mycket farligt om man inte har erfarenhet. Trädstammar kan falla i oväntade riktningar om man inte är 100% säker på hur man skall lägga snitten med motorsågen eller yxan. Extra riskabelt är det om man måste fälla träd i tättbebyggda områden med hus, garage, kanske el- eller telekablar och liknande som riskerar att skadas. Därför rekommenderar vi alltid att ta hjälp av ett proffs när ett träd som är större än några få meter ska tas ner. Även ett lågt träd med tjock stam kan väga mycket och riskerar att skada en person som står i vägen, så ring hellre oss än att försöka göra jobbet på egen hand.

När vi fäller träd är vi alltid noga med att beräkna var olika delar kan komma att falla och vi fäller alltid träd i sektioner när vi ser att de är för stora för att fällas i ett stycke. Det brukar kräva att man klättrar upp i trädet för att komma åt, vilket kräver att man arbetar med skyddsutrustning av olika slag för att inte skada sig.

Träd som står illa till

Det vanligaste skälet till att vi får ta bort träd i förorter som Sollentuna är att de står illa till eller helt enkelt har vuxit sig för stora. Trädet skymmer kanske sikten från det egna huset eller så har det börjat invadera på grannens tomt. Då behövs en rejäl beskärning eller att trädet tas ner.

Även om ett träd skänker glädje och välbehövd skugga kan det behöva ge vika om det får växa sig alldeles för stort. Om det riskerar att falla ner på det egna eller grannens hus vid en storm är det bättre att ta bort det och ersätta det med ett nytt. Något som kan vara värt att tänka på när man ersätter ett träd är att välja en sort som inte växer sig över en viss storlek eller som har en långsam tillväxt. Det är att föredra i tätt bebyggda kommuner som Sollentuna.

Riskträd

Om ett träd har skadats i en storm eller om det är sjukt eller har angripits av skadedjur kan det utgöra en risk. Då är det viktigt att trädet avlägsnas snarast för att inte orsaka skador på människor, djur, omkringliggande byggnader eller marken som det står på. Ett sjukt eller angripet träd riskerar att falla ner vid stark vind eller kan falla av sig själv om angreppet får gå för långt. Vi kommer ut och avlägsnar trädet med säkra metoder.

Ett träd som har skadats i en storm kan i vissa fall räddas med en beskärning där man tar bort de delar som riskerar att ramla ner och orsak skador. Om du önskar behålla trädet kommer vi ut och besiktar det för att se om det delvis går att rädda. Detta beror dels på hur stora skadorna är samt vilken sorts träd det handlar om. Vissa träslag tål hård beskärning utan att ta större skada medan andra arter är känsligare.

Välkommen att höra av dig idag om du har ett träd som du vet behöver fällas eller om du känner dig osäker på om ett träd bör tas bort eller beskäras. Vi kommer ut till dig och utvärderar situationen för att se om det behövs trädfällning eller om ditt träd kan få vara för nu.

Säker och prisvärd trädfällning - vi gör jobbet snabbt och effektivt