Trädfällning Sollentuna

Vi fäller träd säkert och effektivt

Trädfällning i Sollentuna
effektivt och prisvärt

VI FÄLLER TRÄD SÄKERT OCH EFFEKTIVT

Ett stort träd som riskerar att skada huset vid en storm eller ett som helt enkelt står i vägen för planerna på en nyanlagd trädgård - skälen till att man vill ta ner träd kan vara många. VI hjälper dig som har behov av trädfällning i Sollentuna och andra områden i Storstockholm. När du anlitar oss får du hjälp av ett erfaret team som gör jobbet snabbt, effektivt och framför allt säkert - självklart med RUT-avdrag! Kontakta oss idag så kommer vi ut till dig och tar en titt på det eller de träd som behöver åtgärdas.

Trädfällning för privatpersoner & bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder trädfällning och övriga trädgårdstjänster för både privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Du kan få hjälp med enstaka punktinsatser eller så kan vi ta ner ett större antal träd vid behov, till exempel om ni planerar att göra en större förändring av en markbit och behöver avlägsna träd eller stora buskar som befinner sig där.

Med vår hjälp blir marken redo för en nyplantering eller annat anläggningsarbete som planeras.

När ett träd växer sig för stort

En av de vanligaste anledningarna till att vi blir utkallade för att ta ner träd är att de har vuxit sig för stora. Det träd som för ett antal årtionden sedan planterades för att ge lite skön skugga i trädgården har nu vuxit till sig och blivit så stort att det hotar huset eller skymmer utsikten. Då kan det vara dags att fundera på att ta ner det. Det kan givetvis kännas tråkigt att behöva hugga ner ett fint och välvuxet träd, men om det riskerar att blåsa ner på det egna eller grannens hus vid en storm är det bättre att fälla det. Kanske kan det få bli ved till den egna kaminen eller flis till trädgården istället. Handlar det om ett ädelt träslag så finns det många slöjdare som skulle bli glada över att få en del av virket. Att ta ned ett träd behöver alltså inte betyda slutet på tippen utan materialet kommer till god användning i naturens kretslopp.

Kunniga arborister gör jobbet

Hos oss arbetar kunniga arborister med trädfällningen. En arborist är en trädvårdsspecialist som både kan vårda träd och fälla dem vid behov. Vi erbjuder båda alternativen. Ibland kan det räcka med att beskära ett träd kraftigt istället för att helt fälla det för att uppnå önskat resultat. Vi kan ge dig rådgivning kring vad som är det bästa alternativet hos dig. Självklart väljer du själv i slutändan.

Arborister har gedigen utbildning i säker trädfällning. Vid behov klättrar de upp i trädet för att fälla det i sektioner istället för i ett stycke, något som ofta är nödvändigt i en tätt bebyggd kommun som Sollentuna. Det gör det möjligt att ta ner träd även i svåra lägen där ett träd står nära byggnader eller annan infrastruktur som måste skyddas. Är läget extra svårtillgängligt kan vi komplettera med kranbil och lyftanordningar för att säkra de stycken som sågas av så att de inte faller okontrollerat till marken.

Att klättra upp i och fälla träd i sektioner kräver gedigen utbildning och erfarenhet för att kunna utföras säkert. Försök dig aldrig på detta på egen hand utan anlita oss istället så undviker du onödiga risker.

Trädfällning ger rätt till RUT-avdrag

Precis som för andra trädgårdstjänster så ger trädfällning rätt till RUT-avdrag. Det innebär att halva arbetskostnaden dras av direkt på fakturan. Vi rapporterar in avdraget direkt till skatteverket så att du inte behöver fundera mer över det. Man har rätt att göra avdrag för upp till 50 000 kronor per person och år. Är ni två vuxna i hushållet går det alltså att göra avdrag för upp till 100 000 kronor och så vidare.

Vi ser till att hela trädet tas bort

När vi fäller träd kan du välja om du önskar lämna kvar stubben eller om du vill att vi ska ta bort den och grövre rötter så att marken enkelt kan bearbetas och användas till något annat.

Vi har utrustning för stubbfräsning och kan se till att allt material transporteras bort efter att trädet har fällts.

Annars kan man låta stubben stå kvar och låta den förmultna naturligt, eller varför inte använda den som stomme till ett trädgårdsbord? Vi kan även forma stubben till en skulptur med hjälp av motorsåg. Så kan den bli till en fin och unik detalj i trädgården.

Våra övriga trädgårdstjänster

Utöver trädfällning och beskärning av träd erbjuder vi ett brett utbud av andra typer av trädgårdstjänster. VI tar hand om allt från häckklippning och gräsklippning till plantering av växter, löpande skötsel och trädgårdsdesign. Om du önskar lära dig mer om trädgård erbjuder vi kurser och kan även styla din trädgård vid en försäljning. Vår målsättning är att kunna erbjuda allt som du behöver för att din trädgård alltid ska se ut som bäst. Läs mer om våra trädgårdstjänster här.

Varmt välkommen att kontakta oss idag för att få mer information om våra tjänster och priser.

Säker och prisvärd trädfällning - vi gör jobbet snabbt och effektivt